Yuirek Profile Achievements
Blade dancer
Rank:
player
Forum Level:
24
Number of Posts:
0
Last Active:
14.05.2018
Reputation:
0
Account Created:
23.07.2012
CharactersChoose character to show details
Nick:
ReallY
Level:
193
Profession:
Blade dancer
World:
Husaria
Guild:
No Way Out
About me
Nie boję się ludzi, którzy nie kryją swo­jego zła i zep­su­cia…z ta­kimi zaz­wyczaj mogę podjąć walkę na spra­wied­li­wych za­sadach. Oba­wiam się na­tomiast ludzi, którzy przy­bywają na osiołkach, z ko­rona­mi cier­niowy­mi na głowach i udając męczen­ników zwodzą in­nych, a później roz­przes­trze­niają wśród nich swój zamęt i zło…z ta­kimi trud­no o uczciwą walkę, po­nieważ zaw­sze stoi za ni­mi rzesza zma­nipu­lowa­nych, go­towych na wszys­tko popleczników


https://www.youtube.com/watch?v=2frJ3e0hxPE&feature=youtu.be
193
64
28
Login using:Recover password

REGISTER
Administrative blog:
Information: Margonem.com will not receive any major content updates from June 4 through June 17. We will be working on current content improvement. The duration of the content improvement provided may differ from the real one.